Parallax Slider

Vallø Båtforening

Vallø Båtforening ble stiftet i 1976. Foreningens daglige drift ivaretas av forretningsfører Trine Wessel Martinsen. Trine holder til i foreningens klubbhus. Foreningens styre består av 8 medlemmer inklusive varamenn med interesse for båt og båtliv generelt. Foreningens øverste organ er årsmøtet.

Vallø Båtforening

Vallø Båtforening

Vil du søke om plass på vallø må du bruke skjemaene oppe i menyen. Plassen i køen avgjøres av dato på bankinskuddet for innskuddet ditt.

Vallø Båtforening

Vallø Båtforening

Havnen har idag ca. 1270 plasser som fordeler seg på plasstypene 1-6 ut fra bredde og lengde. Det foretas løpende vedlikehold på havneområde, brygger, lokaler, elektriske anlegg, vanntilførsel, samt mudring m.m. Havna ble etablert første gang i 1972 –73. Vi har hatt en løpende utskifting av de opprinnelige pirene i perioden 1999 og fram til i dag. Alle pirer (med unntak av 21) er nå oppgradert og en lang investeringsplan er snart fullført

Vallø Båtforening

Vallø Båtforening

Den årlige dugnaden på vårparten er alles ansvar og en viktig begivenhet for havnens medlemmer. Oppmøtet de siste årene har vært meget bra og havnen fremstår i dag som trivelig og ryddig. For mer detaljer rundt foreningen, bruk menyene på venstre side og finn informasjonen du trenger. Hvis du vil se data om været på Vallø, bruk linken på venstre side, nederst i menyen. Denne er til vår egen værstasjon, som er plassert på eget bygg i Vallø Småbåthavn.

Vallø Båtforening

Klubbhuset

husikon2

Vallø Båtforening klubbhus

Klubbhuset på Vallø er svært populært. Bryllup, dåp, konfiramsjoner mm. Lyse trivelige lokaler med kjøkken og salong. Bruk menyen øverst for å se tilgjenglig og mer informasjon

Værstasjonsintro

husikon2

Vallø værstasjon

Værstasjonen vår er svært populær og den mest besøkte siden vår med over 50.000 sidevisninger de siste 3 år. Vi leverer værdata til verdens største værstasjon nettverk, WeatherUnderground. For å komme til vår værstasjon, velg Vallø Værstasjon i menyen øverst.

Vallø kamera

webacm

Vallø kamera

Her er våre egne bilder av havna. Bildet av båtene på vestre side gir en indikasjon på mengden snø. Kamera sveiper over området hvert 10 minutt og laster opp nye bilder hele tiden. Bildene lagres ikke, det tar vårt sertifiserte overvåkingssystem seg av.

Xpert Captions

Småfiskern

Småfiskern er en upolitisk interreseorganisasjon for fritidsfiske.
Småfiskern

baatplassen.no

baatplassen.no er Skandinavia største båtrelaterte forum
baatplassen.no

Båtfolk på Facebook

Båtfolk på Facebook er en mye benytte gruppe for båtfolk.
Båtfolk på Facebook

Båtens verden

Båtens verden ble startet i 2006. Et av Nogres største båtblader
Båtens verden