Vallø Båtforening har muligheten for å ha æresmedlemmer.  Statutter og kriterier ligger vedlagt  her.

Æresmedlemmer i Vallø Båtforening