Vallø Båtforening

Havnen har idag ca. 1270 plasser som fordeler seg på plasstypene 1-6 ut fra bredde og lengde. Det foretas løpende vedlikehold på havneområde, brygger, lokaler, elektriske anlegg, vanntilførsel, samt mudring m.m. Havna ble etablert første gang i 1972 –73. Vi har hatt en løpende utskifting av de opprinnelige pirene i perioden 1999 og fram til i dag. Alle pirer (med unntak av 21) er nå oppgradert og en lang investeringsplan er snart fullført