Sommer og bading er topp!

27 knop i Oslofjorden

En skal tidlig krøkes som god kaptein skal bli

Vallø småbåthavn høsten 2014, vind fra syd

Tønsbergs skjærgård er den beste i Norge

Mest lest

Valløværet

Weather Underground PWS IVESTFOL56

Styrets leder velges av årsmøtet i Vallø Båtforrening.  Resten av styret settes i et styremøte kort etter hvor styret konstituerer seg.

 For 2017 er styret som følger:

Leder Kai Kvalnes 92859242
Nestleder/IT Erik Schlytter-Henrichsen 47166000
Controller Egil Jentoft 90998919
Styremedlem/Havnesjef Trond Voldstad 41523923
Styremedlem Tom Sollie 97595098
Styremedlem/Hussjef Dag Henrik Mønsdal 41334549
Varamedlem/Sekretær Rolf Christensen 91687005
Varamedlem Rolf Sikveland 92666088 
     
Forretningsfører Trine Wessel Martinsen 91318400
     
Valg komite Jan Willy Jacobsen  
  Svein Dokken  
  Daniel Trygve Danielsen