Styret

Styrets leder velges av årsmøtet i Vallø Båtforrening.  Resten av styret settes i et styremøte kort etter hvor styret konstituerer seg. For 2021 er styret som følger:

Konstituert Leder/IT Erik Schlytter-Henrichsen 47166000
Nestleder/Hussjef Dag Henrik Mønsdal 41334549
Controller Egil Jentoft 90998919
Styremedlem/Havnesjef Trond Voldstad 41523923
Styremedlem Rolf Christensen 91687005
Varamedlem/HMS Arvid Brekke 98901082
Varamedlem Rolf Sikveland 92666088
     
     
Forretningsfører Trine Wessel Martinsen 91318400
     
Valg komite Jan Willy Jacobsen  
  Svein Dokken  
  Daniel Trygve Danielsen