Styret

Styrets leder velges av årsmøtet i Vallø Båtforrening.  Resten av styret settes i et styremøte kort etter hvor styret konstituerer seg. For 2018 er styret som følger:Bildet er fra styret 2017.

Leder Kai Kvalnes 92859242
Nestleder/IT Erik Schlytter-Henrichsen 47166000
Controller Egil Jentoft 90998919
Styremedlem/Havnesjef Trond Voldstad 41523923
Styremedlem Rolf Christensen 91687005
Styremedlem/Hussjef Dag Henrik Mønsdal 41334549
Varamedlem Rolf Sikveland 92666088
Varamedlem Arvid Brekke  
     
Forretningsfører Trine Wessel Martinsen 91318400
     
Valg komite Jan Willy Jacobsen  
  Svein Dokken  
  Daniel Trygve Danielsen