Her er tidevansstabeller for Vallø småbåthavn (kilde: Kartverket)

 

 

Her er tidevansstabeller for Vallø småbåthavn (kilde: Kartverket)